დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
FPTKJ
გაგზავნა

განცხადებები

თარიღი: 22 აპრ 2019

განცხადება ნათია კაპანაძის იმპიჩმენტთან დაკავშირებით

ნეგატიურად ვაფასებთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს გადაწყვეტილებას ტელევიზიის დირექტორის ნათია კაპანაძის თანამდებობიდან ვადამდე ადრე გადაყენების შესახებ. სამწუხაროა, რომ მრჩეველთა საბჭომ გაიზიარა იმპიჩმენტის ინიციატორთა სადაო არგუმენტები და არ გაითვალისწინა ის პროგრესი, რომელიც ტელევიზიამ ნათია კაპანაძის დირექტორობის პერიოდში მიაღწია, რაც დასტურდება, როგორც  ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებებში მათ შორის, ეუთო/ოდირის (OSCE/ODIHR) სადამკვირვებლო მისიისა და "Human Rights Watch”-ის ანგარიშებში.

სამწუხაროდ, აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში მიმდინარე პროცესი წარმოადგენს ქვეყანაში იმ ნეგატიური ტენდენციის გაგრძელებას, რომელიც მედია გარემოს გაუარესებისაკენ არის მიმართული და აძლიერებს ეჭვებს შესაძლო პოლიტიკურ ჩარევასთან დაკავშირებით.


"საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო”
საქართველოს რეფორმების ასოციაცია
საქართველოს ატლანტიკური საბჭო
სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრი
კვლევითი ჟურნალისტიკის და ეკონომიური ანალიზის ცენტრი
მედიის განვითარების ფონდი
მწვანე ალტერნატივა
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია
საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა
საქართველოს გაეროს ასოციაცია

უკან