დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
ATDUS
გაგზავნა

განცხადებები

თარიღი: 19 სექ 2012

მედიის განვითარების ფონდის განცხადება

მედიის განვითარების ფონდი, უერთდება რა საზოგადოების აღშფოთებას სასჯელ-აღსრულების სისტემაში გამოვლენილი შემზარავი ფაქტების გამო, მოითხოვს დამნაშავეთა ადექვატურ დასჯასა და მხარს უჭერს ამ პროცესის გამჭვირვალობას.

ამასთან, მოუწოდებს მედიის წარმომადგენლებს:

თავი შეიკავონ ამ სასტიკი დანაშაულის მსხვერპლთა გარეგნული, აუდიო და სხვა სახის პირდაპირი და ირიბი იდენტიფიცირებისგან; არ მოხდეს არა მხოლოდ ამ პირთა, არამედ ასევე მათი ოჯახის წევრების იდენტიფიცირება;

უფლებადამცველებს, ჟურნალისტებსა თუ საზოგადოებას, რომელიც ახდენს ამ ვიდეოებისა თუ ინფორმაციის ტირაჟირებას, მათ შორის ახალი მედიის საშუალებებით, ასევე მოგიწოდებთ დაიცვათ ამ ადამიანების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა და ღირსება;

წინააღმდეგ შემთხვევაში მედია და საზოგადოება ხდება დანაშაულის მსხვერპლთა უფლებების შელახვის თანამონაწილე და აყენებს მათ არანაკლებ მორალურ და ადამიანურ ზიანს.


მედიის განვითარების ფონდი
უკან