დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
QVESJ
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

კონფლიქტების გაშუქება ქართულ მედიაში

კვლევის ავტორია: ნინო ხუციძე
პერიოდი: 12 მარტი - 12 აპრილი, 2012
ბმული: კონფლიქტების გაშუქება ქართულ მედიაში

კონფლიქტების გაშუქება ქართულ მედიაში 

უკან