დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
XNUBJ
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

ფარული რეკლამა სატელევიზიო მედიაში

კვლევის ავტორი: ქეთი მსხილაძე
პერიოდი: 12 სექტემბერი - 12 ოქტომბერი, 2011
ბმული: ფარული რეკლამა სატელევიზიო მედიაში

ფარული რეკლამა სატელევიზიო მედიაში 

უკან