დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
KVKNR
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

შემეცნებით-გასართობი თოქ-შოუები და მედია-სტანდარტი

კვლევის ავტორი: ნინია კაკაბაძე
პერიოდი: 15 აპრილი - 10 მაისი, 2012
ბმული: შემეცნებით-გასართობი თოქ-შოუები და მედია-სტანდარტი

შემეცნებით-გასართობი თოქ-შოუები და მედია-სტანდარტი 

უკან