დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
QGELB
გაგზავნა

ქცევის კოდექსი

თარიღი: 12 თებ 2015

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით, MDF-მა 19 ადმინისტრაციული საჩივრის და 4 სასამართლო სარჩელის ინიციარება მოახდინა

2014 წლის ნოემბრიდან 2015 წლის თებერვლამდე მედიის განვითარების ფონდმა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის ან არასრული ინფორმაციის მიღების გამო 19 ადმინისტრაციული საჩივარი და 4 სასამართლო სარჩელი მოამზადა.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ 2 სარჩელი თავად სამინისტროს და მის დაქვემდებარებაში არსებული დაცვის პოლიციის დეპარტამენტისა და 112-ის მხრიდან არასრულად მოწოდებულ ინფორმაციას შეეხება. სასამართლოშია გასაჩივრებული ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უარი ადმინისტრაციულ საჩივარზე, რომელიც პროექტების მართვის სააგენტოდან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნას უკავშირდება  და ენერგეტიკის სამინისტროს უარი, რომელიც ენერგეტიკის განვითარების ფონდიდან ინფორმაციის გამოთხოვნას შეეხებოდა.

საჯარო დაწესებულებების ნაწილმა ინფორმაცია ადმინისტრაციული წესით გასაჩივრების შემდეგ გასცა, თუმცა საქართველოს მთავარ პროკურატურას და თბილისის პროკურატურას საბიუჯეტი თანხების  ხარჯვის შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ მოუწოდებიათ.

უკან