დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
AFCPW
გაგზავნა

ქცევის კოდექსი

თარიღი: 22 დეკ 2014

MDF-მა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა

22 ოქტომბერს მედიის განვითარების ფონდმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციული სარჩელით მიმართა.

23 სექტემბერს ორგანიზაციამ სამინისტროდან 2013-2014 წლებში მედია საშუალებებში გადარიცხული თანხების შსახებ ინფორმაცია და შესაბამისი დოკუმენტაცია გამოითხოვა. ელექტრონული ფორმით აღნიშნული ინფორმაციის განმეორებით გამოთხოვნის შემდეგ,  MDF-მა შინაგან საქმეთა მინისტრს ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართა.

კანონით დადგენილი ვადის დარღვევის შემდეგ, 8 დეკემბერს მედიის განვითარების ფონდმა სამინისტროდან მიიღო არასრული პასუხი, ამასთანავე სამინისტრომ არ უზრუნველყო ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვა. აღნიშნულ გარემოებათა გამო ორგანიზაცია საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნას სასამართლოს გზით აპირებს.

მედიის განვითარების ფონდს სამართლებრივ დახმარებას საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა უწევს.

უკან