დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
MOKGF
გაგზავნა

ქცევის კოდექსი

თარიღი: 23 სექ 2014

"მითების დეტექტორი" ეროვნული უმცირესობების ენებზე მომუშავე მედიის წარმომადგენლებისთვის

23 სექტემბერს, სასტუმროვერე პალასში" უმცირესობის საკითხთა ევროპული ცენტრისა  (ECMI)  და მედიის განვითარების ფონდის (MDF) ორგანიზებით, გაიმართატრენინგიქვემოქართლსადასამცხეჯავახეთშიეროვნულიუმცირესობებისენებზემომუშავემედიისწარმომადგენლებისთვის.

ტრენინგის თემა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი, მასშიეროვნულიუმცირესობებისჩართულობისროლიდამედიისპროფესიულიდეტექტორი"იყო.

მედიის განვითარების ფონდის გამგეობის თავმჯდომარემ თამარ კინწურაშვილმა ტრენინგის მონაწილეებს ევროინტეგრაციის პროცესის შესახებ შექმნილი ინტერნეტ-რესურსის eurocommunicator.ge-ს ეფექტური გამოყენების შესაძლებლობები გააცნო. პროექტის ფარგლებში მომზადებული "მითების დეტექტორი", რომელიც მედიაში გავრცელებულ არასწორ ფაქტებზე მომზადებულ თემატურ კვლევებს წარმოადგენს, დაეხმარება მედია საშუალებებს საზოგადოებისთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდებაში.

ტრენინგის მონაწილეებმა გამოთქვეს სურვილი, მომავალში მსგავსი მასალები სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზეც იყოს ხელმისაწვდომი.

პროექტი "მედიის პროფესიულიდეტექტორი:ფაქტებიდამითებიევროკავშირისშესახებ"ფონდ "ღია საზოგადოება - საქართველოს" მხარდაჭერით ხორციელდება.

 

უკან