დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
RXHGU
გაგზავნა

ქცევის კოდექსი

თარიღი: 02 ივლ 2012

სამართლის თემის გაშუქება მედიაში

მედიის განვითარების ფონდიაქვეყნებს მედია-მონიტორინგის შედეგებს, რომლის მიზანია მედიის მიერ მედია-ეთიკის და პროფესიული სტანდარტების დაცვის შეფასება. წინამდებარე მონიტორინგი არ არის დაკავშირებული წინასაარჩევნო მონიტორინგთან. დღევანდელი კვლევის საგანიასამართლის თემის გაშუქება მედიაში. კვლევა ჩაატარა ჟურნალისტმა გიორგი მგელაძემ. ანგარიშში მოცემულია 5 ქართული ტელეკომპანიის და მათი ჟურნალისტების მიერ 1 თვიან პერიოდში სამართლის სფეროს გაშუქების პრაქტიკა და მაგალითები. ანგარიშის მიზანია გამოავლინოს და ასახოს ტელე-ჟურნალისტების მიერ სამართლის სფეროს გაშუქებისას დაშვებული შეცდომები და რეკომენდაციები მიაწოდოს ყველა დაინტერესებულ მხარეს. ანგარიშის ფარგლებში, ჩვენ 2012 წლის 12 მარტიდან 12 აპრილამდე პერიოდს ვაკვირდებოდით. მონიტორინგი ხორციელდებოდა ამ პერიოდში 5 ქართული ტელეკომპანიის ეთერში გასულ მთავარ საინფორმაციო გამოშვებებზე (საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რუსთავი-2, იმედი, კავკასიადამაესტრო). დაკვირვების 1 თვიან პერიოდში ხუთივე არხზე სამართლის გაშუქებისთვის მიძღვნილი 63 სიუჟეტი შეირჩა და თითოეული შეფასდა დეტალურად. მიზანი იყო იმის დადგენა, ამ სიუჟეტებში რამდენად ირღვეოდა კანონით დადგენილი წესები თუ ჟურნალისტური პრინციპები. მკვლევარის დაკვირვებით, ტელეკომპანიების ჟურნალისტები ძირითადად 2 ტიპის შეცდომებს უშვებენ. 1. უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევის ფაქტების აფიშირება. 2. სიუჟეტების გმირების პირად ცხოვრებაში ჩარევა.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში.


სამართლის თემის გაშუქება მედიაში
უკან