დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
QYKLA
გაგზავნა

აქტივობები

EaP მედია ჰაბი

დონორი: კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდი (KAS)
პროექტის ბიუჯეტი:  8,310 EUR
ვადები: სექტემბერი-დეკემბერი 2021

მედიის განვითარების ფონდი (MDF) კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდთან (KAS) თანამშრომლობით, ახორციელებს პროექტს "EaP მედია ჰაბი” რომელიც მიზნად ისახავს, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების (EaP) ჟურნალისტების ჰაბის შექმნას, რომელიც პროფესიული კავშირების გაღრმავებას შეუწყობს ხელს. ჰაბი სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ბელარუსიდან, საქართველოდან, მოლდოვიდან და უკრაინიდან ჟურნალისტებს შორის თანამშრომლობას და ინფორმაციის გაცვლას ისახავს მიზნად, რაც ადგილობრივ მედიასაშუალებებში რეგიონული თემების პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს. 

ჟურნალისტთა ჰაბის შექმნის შემდეგ, MDF და KAS შეარჩევენ და დააფინანსებენ EaP ქვეყნების ჟურნალისტთა ინიცირებულ 3 პროექტს, რომელიც ერთობლივი მედიაპროდუქტის შექმნასა და შესაბამისი ქვეყნების მედიაში განთავსებას ისახავს მიზნად. 
უკან