დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
IZQWI
გაგზავნა

MDF-ის ბიბლიოთეკა

მედიაწიგნიერების სასწავლო მასალები

მედიის განვითარების ფონდი (MDF), დოიჩე ველე აკადემიის (DW AKademie) მხარდაჭერით, პროექტს „მითების დეტექტორის ლაბორატორია მედიაწიგნიერებისთვის" ახორციელებს. პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდები მედიაწიგნიერების კურსის გავლის შემდეგ პრაქტიკულ გამოცდილებას ფაქტების გადამოწმების ონლაინ გამოცემაში www.mythdetector.ge იძენენ. 
 
მედიაწიგნიერების სწავლების პროცესში მედიის განვითარების ფონდი დოიჩე ველე აკადემიის (DW AKademie) სასწავლო რესურსებს და იმ პრაქტიკულ გამოცდილებას იყენებს, რომელიც ბოლო წლებში ფაქტების გადამოწმების მიმართულებით ორგანიზაციის საქმიანობის შედეგად დაგროვდა. წინამდებარე გამოცემაში დოიჩე ველე აკადემიის (DW AKademie) ის სასწავლო მასალებია თავმოყრილი, რომლებიც სტუდენტებთან მუშაობის პროცესში გამოიყენება. გამოცემაში ასევე შესულია ყალბი ინფორმაციის გავრცელების მეთოდებთან დაკავშირებით ქართულ მედიაში გამოვლენილი ტენდენციები და პრაქტიკული მაგალითები, რომლებიც „მითების დეტექტორის ლაბორატორიის" სტუდენტების და მკვლევრების მიერ არის გადამოწმებული. 

იმედს გამოვთქვამთ, რომ მედიაწიგნიერების ეს სასწავლო რესურსი ღირებული იქნება აკადემიური სფეროს და პროფესიული ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც მედიაწიგნიერებისა და ახალი ამბების სწავლების მიმართულებით მუშაობენ.

ავტორი: მედიის განვითარების ფონდი (MDF)
ბმული: მედიაწიგნიერების სასწავლო მასალები