დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
VZNKK
გაგზავნა

MDF-ის ბიბლიოთეკა

Election Watch - რეგიონული მედიამონიტორინგი - 6-19 ივლისი

მედიის განვითარების ფონდი წინასაარჩევნო პერიოდში რეგიონულ მედიასა და სოციალურ ქსელებში სიძულვილის ენის და ანტიდასავლური კომენტარების, ასევე დეზინფორმაციის მონიტორინგს ახოციელებს. აჭარის, იმერეთის, სამეგრელოს, სამცხე-ჯავახეთის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის ტრადიციულ მედია საშუალებებთან ერთად (TV, online), მონიტორინგი ფეისბუკის გვერდებსა და ჯგუფებზეც ხორციელდება.

ბმული: Election Watch - რეგიონული მედიამონიტორინგი - 6-19 ივლისი

__________________________
ბიულეტინი მომზადდა მედიის განვითარების ფონდის მიერ, საქართველოს გაეროს ასოციაციისა და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს „ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერების და ინტეგრაციის მხარდაჭერის" პროგრამის ფარგლებში. ბიულეტინში გამოთქმული შეხედულებები ეკუთვნის მედიის განვითარების ფონდს (MDF) და არ უნდა აღიქმებოდეს, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და საქართველოს გაეროს ასოციაციის ოფიციალურ პოზიციად.