დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
CFBCO
გაგზავნა

MDF-ის ბიბლიოთეკა

ტერორიზმი და მედია - სახელმძღვანელო ჟურნალისტებისთვის

ავტორი: ჟან-პოლ მარტოზი 
რედაქტორი: მირტა ლურენსო 
ასისტენტი: ტიმ ფრანსისი 
ყდის ფოტო: © Aija Lehtonen / Shutterstock, Inc.
ქართული ვერსია თარგმნილია და გამოცემულია მედიის განვითარების ფონდის (MDF) მიერ
ბმული: ტერორიზმი და მედია - სახელმძღვანელო ჟურნალისტებისთვის
პასუხისმგებლიანი, პროპორციული და სტიგმისა და სენსაციისგან თავისუფალი გაშუქების სტრუქტურა.

„ახალი ამბები თავისუფლების სასიცოცხლო ელემენტია". ქეთრინ გრაჰამი

ეს სახელმძღვანელო, რომელიც ჟურნალისტებისა და მედია პროფესიონალებისთვის შეიქმნა, გვაწ-ვდის უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას და გვიბიძგებს, დავფიქრდეთ იმაზე, თუ როგორ აშუქებს ტე-რორიზმს მედია.
ეს  სახელმძღვანელო,  რომელიც  შემუშავდა  წამყვანი  ინსტიტუტებისა  და  ექსპერტების  რჩევებზე დაყრდნობით და მდიდარია მაგალითებით, იკვლევს იმ პროფესიულ გამოწვევებსა და ეთიკურ დი-ლემებს, რომლებიც ტერორიზმის გაშუქებისთვის არის დამახასიათებელი და სვამს  ფუნდამენტურ კითხვებს, თუ რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს გაშუქებამ სოციალურ ერთიანობასა და საზოგადო-ებაში შიშის გაღრმავებაზე.
_______________________________
ქართული  ვერსია  თარგმნილია  და  გამოცემულია  მედიის  განვითარების ფონდის (MDF) მიერ ფონდ ჰიდაიას და ევროკავშირის გრანტით. გამოცე-მაში გამოთქმული მოსაზრებები, მიგნებები და რეკომენდაციები ეკუთვნით ავტორებს და არ უნდა აღიქმებოდეს ჰიდაიას და ევროკავშირის პოზიციად.
__________
გამოცემულია  2020  წელს  გაერთიანებული  ერების  განათლების,  მეცნიერებისა  და კულტურის ორგანიზაციის (იუნესკო) მიერ.
7, place de Fontenoy, 75352 პარიზი 07 SP, საფრანგეთი
და მედიის განვითარების ფონდის მიერ
34/36 ქობულეთის ქ, 0179 თბილისი, საქართველო
© UNESCO და თანაგამომცემელი 2020 
UNESCO’s ISBN 978-92-3-000109-4
Tags: