დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
ITOVR
გაგზავნა

ახალგაზრდობა და კამპანიები

მედიის განვითარების ფონდის საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის გააქტიურების, მათი ინიციატივების მხარდაჭერის, მოხალისეობის და აქტიური მოქალაქეობის მხარდაჭერის, დისკუსიების ინიცირებისა და კამპანიების წარმოების გზით დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობა, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და საზოგადოებაში ცვლილებების მიღწევა. ორგანიზაციის საქმიანობა ამასთანავე მიმართულია ახალგაზრდების სოციალურ რეაბილიტაციაზე და მათთვის თვითრეალიზაციის შესაძლებლობების მიცემაზე.