დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
VQZSU
გაგზავნა

ადამიანის უფლებები

მედიის განვითარების ფონდი მონიტორინგის, ანალიზის, ადვოკატირებისა და კრიტიკული დისკუსიების ინიცირების გზით მიზნად ისახავს ხლი შეუწყოს ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული საჯარო პოლიტიკის განხორციელებას.

ინდივიდის თავისუფლება და თანასწორობა არის ქვაკუთხედი ჩვენი აქტივობისა. ორგანიზაცია ეთნიკური, რელიგიური უმცირესობების, ლგბტ ჯგუფების, ქალთა საკითხების მიმართულებით მუშაობს.