დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
HJRCY
გაგზავნა

მედია

სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება

მედიის განვითარების ფონდის საქმიანობის მთავარი პრიორიტეტია ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური უფლების - სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების დაცვა. აღნიშნული ამოცანის განხორციელებას ორგანიზაცია ცნობიერების ამაღლების, კვლევითი საქმიანობის და მოქალაქეთა და ჟურნალისტების უფლებების დაცვის გზით ცდილობს.

ეთიკა და პროფესიული სტანდარტები

მედიას აკისრია სოციალური პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე, რაც საკუთარი უფლებების რეალიზებასთან ერთად საზოგადოებრივი ვალდებულებების გააზრებასაც გულისხმობს. მედიის განვითარების ფონდი აქტიურად ცდილობს ჟურნალისტთა პროფესიული სტანდარტების ამაღლებას, მედიაში ეთიკური ნორმების დანერგვას და თვითრეგულირების მექანიზმების ხელშეწყობას საგანმანათლებლო კამპანიების, კვლევების, მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და საჯარო დისკუსიების ინიცირების გზით.

თვითრეგულირება
 
მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.
 
თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან გენდერულ ან სხვა სახის დისკრიმინაციას, დაუსაბუთებელი სტერეოტიპების გავრცელებას აქვს ადგილი, მოგვმართეთ და შეავსეთ ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.