დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
JOKVK
გაგზავნა

ქცევის კოდექსი

 • თარიღი: 17 ივლ 2012

  საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გაშუქება ...

  წინასაარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გაშუქების სტანდარტის დაცვა მედია - საშუალებების მიერ. სწორედ ამიტომ...სრულად

 • თარიღი: 06 ივლ 2012

  გარემოსდაცვითი საკითხების გაშუქება მედიაში ...

  ქართული მედია გარემოსდაცვითი საკითხებით / პრობლემებით იშვიათად ინტერესდება და ამ დაინტერესებას უფრო კამპანიური ხასიათი აქვს. - ასეთი დასკვნა გამოიკვეთ...სრულად

 • თარიღი: 04 ივლ 2012

  გენდერული სტერეოტიპები ქართულ მედიაში ...

  მედიის განვითარების ფონდის ექსპერტის ქეთევან მსხილაძის მიერ გენდერული საკითხების გაშუქების ჩატარების შესახებ განხორციელებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ჟურნ...სრულად

 • თარიღი: 02 ივლ 2012

  სამართლის თემის გაშუქება მედიაში ...

  მედიის განვითარების ფონდიაქვეყნებს მედია-მონიტორინგის შედეგებს, რომლის მიზანია მედიის მიერ მედია-ეთიკის და პროფესიული სტანდარტების დაცვის შეფასება. წი...სრულად