დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
OFXQI
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

სამართლის თემის გაშუქება მედიაში

კვლევის ავტორი: გიორგი მგელაძე
პერიოდი: 12 მარტი -12 აპრილი
ბმული: სამართლის თემის გაშუქება მედიაში

სამართლის თემის გაშუქება მედიაში 

უკან