დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
LESJO
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

გარემოსდაცვითი საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაში

კვლევის ავტორი: თინათინ იზორია
პერიოდი: 12 მარტი-12 აპრილი, 2012
ბმული: გარემოსდაცვითი საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაში

გარემოსდაცვითი საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაში 

უკან