დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
YDXWJ
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

განათლების საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაში

კვლევის ავტორი: მაკა ჯაიანი
პერიოდი: 15 მაისი-15 ივნისი, 2012
ბმული: განათლების საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაში

განათლების საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაში 

უკან