დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
MBVPQ
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

ტელევიზიების საინფორმაციო პოლიტიკის მონიტორინგი (II ნაწილი)

კვლევის ავტორი: დავით აფრასიძე
პერიოდი: 1- 31 ოქტომბერი, 2011
ბმული: ტელევიზიების საინფორმაციო პოლიტიკის მონიტორინგი (II ნაწილი)

ტელევიზიების საინფორმაციო პოლიტიკის მონიტორინგი (II ნაწილი) 

უკან