დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
LEPCD
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გაშუქება (ნაწილი I)

აღნიშნული კვლევის მიზანია, გაარკვიოს, თუ რამდენად იცავს ქართული მედია საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების გაშუქებისას ადგილობრივ რეგულაციებსა და საერთაშორისო სტანდარტებს. მსგავსი ნორმები მიზნად ისახავს, კვლევებმა რეალური ანალიზის შესაძლებლობა შექმნას და არ გახდეს საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირების ინსტრუმენტი, რისი ალბათობაც პროფესიული სტანდარტების უგულვებელყოფის შემთხვევაში მაღალია. 

კვლევის ავტორი: ქეთევან მსხილაძე
პერიოდი: 10-11 ოქტომბერი, 7-8 დეკემბერი 2011
ბმული:საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გაშუქება

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გაშუქება (ნაწილი I) 

უკან