დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
BJNWX
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

მაუწყებლობის თვითრეგულირება: კანონმდებლობა და პრაქტიკა

თარიღი: 2014 წელი, თებერვალი
ბმული:მაუწყებლობის თვითრეგულირება: კანონმდებლობა და პრაქტიკა

მაუწყებლობის თვითრეგულირება: კანონმდებლობა და პრაქტიკა 

უკან