დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
FOBBO
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

თვითრეგულირების ორგანოები რეგიონულ მაუწყებლებში

ავტორი: თამარ კარელიძე
ბმული: თვითრეგულირების ორგანოები რეგიონულ მაუწყებლებში

თვითრეგულირების ორგანოები რეგიონულ მაუწყებლებში 

უკან