დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
UOZBS
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

სიძულვილის ენა და დისკრიმინაციული გამოხატვა პოლიტიკურ დისკურსში, 17 თებერვალი - მაისი, 2014

წინამდებარე სამთვიანი შუალედური კვლევა (17 თებერვალი -17 მაისი) პოლიტიკურიპარტიების,მათთანაფელირებულისაზოგადოებრივიორგანიზაციების,მოქმედიდაყოფილითანამდებობისპირების,ასევეპოლიტპატიმრისსტატუსითგათავისუფლებულიპირების,როგორცპოლიტიკურადაქტიუტიჯგუფისმხრიდანგაკეთებულდისკრიმინაციულგამოხატვებსასახავს.

ბმული: სიძულვილის ენა და დისკრიმინაციული გამოხატვა პოლიტიკურ დისკურსში, 17 თებერვალი - მაისი, 2014

   Hate Speech in Political Discourse by Media Development Foundation on Scribd


 

უკან