დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
XJXEM
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

სოციალური თემატიკა საინფორმაციო პროგრამებში

კვლევის ავტორი: ქეთი მსხილაძე
პერიოდი: 11 ოქტომბერი - 11 ნოემბერი, 2011
ბმული: სოციალური თემატიკა საინფორმაციო პროგრამებში

სოციალური თემატიკა საინფორმაციო პროგრამებში 

უკან