დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
XMVEV
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

ანგარიშები 

 


FACEBOOK-ში ულტრანაციონალისტური ჯგუფების აქტიურობის მონიტორინგი "ქართველთა მარშის” წინ 

ანტიდასავლური პროპაგანდა, 2016 

წინასაარჩევნო პერიოდში საზოგადოებრივი აზრის კვლევების გაშუქებასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული სანქცირების პრაქტიკა, 2016

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის ანგარიში

სიძულვილის ენა, 2016 წლის ანგარიში

სიძულვილის ენა და გენდერული წარმომადგენლობა მედიაში, 2016

 ჟურნალისტთა პროფესიულ საქმიანობაში ხელისშეშლა და მთავრობის ადამიანის უფლებების სამოქმედო გეგმის გამოხატვის თავისუფლების თავის მონიტორინგი

წინასაარჩევნო მედია გარემო, ანგარიში 2016

მედიის წინასაარჩევნო მონიტორინგი 1 აპრილი - 31 ივლისი, 2016 შუალედური ანგარიში 

პოლიტიკური პარტიების საჭიროებების კვლევა, 2016

რეკლამის და ინფორმაციის გავრცელების მიზნით მედიაში საბიუჯეტო რესურსების განაწილების პრაქტიკა, 2016

ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შეფასება, კვლევის ანგარიში, 2016

მედიის თავისუფლება 2015 

ახალგაზრდების დამოკიდებულება ევროინტეგრაციის პროცესისადმი სექტემბერი 2015  

ანტიდასავლური პროპაგანდა. მედია მონიტორინგის ანგარიში 2014-2015

სიძულვილის ენა და ქსენოფობია. მედია მონიტორინგის ანგარიში 2014-2015

ჰომოფობია და გენდერული იდენტობა.მედია-მონიტორინგის ანგარიში 2014-2015 

ტელევიზიების საინფორმაციო გადაცემების სარედაქციო პოლიტიკის მონიტორინგი, 1-16 ოქტომბერი, 2015 

საქართველოში უმცირესობების უფლებებთან დაკავშირებით გაერთიანებული ერების უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვისთვის (UPR) ჩრდილოვანი ანგარიში (ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე)

საბიუჯეტო სახსრები სიძულვილის ენისა და ანტიდასავლური განწყობების გამავრცელებელ მედიაში, 2015

მედიის განვითარების ფონდის 2014 წლის ანგარიში

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მედია -არათანაბარი კონკურენცია საინფორმაციო სააგენტოებს შორის 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მედია -არათანაბარი კონკურენცია საინფორმაციო სააგენტოებს შორის


მედია ეთიკის საკითხები სომხეთში: პრაქტიკა და გამოწვევები

"მედია ეთიკის საკითხები სომხეთში: პრაქტიკა და გამოწვევები", 2014 „მედია ეთიკის საკითხები სომხეთში: პრაქტიკა და გამოწვევები", 2014, (რუსულ ენაზე)  


სიძულვილის ენა და დისკრიმინაციული გამოხატვა პოლიტიკურ დისკურსში

"სიძულვილის ენა და დისკრიმინაციული გამოხატვა პოლიტიკურ დისკურსში", 17 თებერვალი - მაისი, 2014

 

ისტორიული კვლევები

ქალები წარსულიდან - მაგალითი მომავლისთვის

 

სტუდენტური კვლევები

თვითრეგულირების ორგანოები რეგიონულ მაუწყებლებში ძალადობის ფაქტების გაშუქება სამაუწყებლო მედიაში

მაუწყებლობის თვითრეგულირება: კანონმდებლობა და პრაქტიკაქართულ ტელეარხებზე წარმოდგენილი სატელევიზიო რეკლამები გენდერულ ჭრილში

გენდერული სტერეოტიპები გასართობ თოქ-შოუებშიქალთა საკითხების გაშუქება სატელევიზიო არაპოლიტიკურ გადაცემებში

მედია-კვლევები -პროფესიონალური და ანგარიშვალდებული მედიის განვითარებისთვის

გენდერული სტერეოტიპები ქართულ მედიაში (I ნაწილი)გენდერული სტერეოტიპები ქართულ მედიაში (II ნაწილი)

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გაშუქება (I ნაწილი)საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გაშუქება (II ნაწილი)

ტელევიზიების საინფორმაციო პოლიტიკის მონიტორინგი (I ნაწილი)ტელევიზიების საინფორმაციო პოლიტიკის მონიტორინგი (II ნაწილი)

სექსუალურ ორიენტაციასთან/გენდერულ იდენტობასთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქება მედიაში(ანგარიშიN1)სექსუალურ ორიენტაციასთან/გენდერულ იდენტობასთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქებ ამედიაში (ანგარიში N2)

განათლების საკითხების გაშუქება მედიაშიკონფლიქტების გაშუქება ქართულ მედიაში

გარემოსდაცვითი საკითხების გაშუქება მედიაშისამართლის თემის გაშუქება მედიაში

შემეცნებით-გასართობი თოქ-შოუები და მედია-სტანდარტიშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქება მედიაში

კულტურის საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაშისოციალური თემატიკა საინფორმაციო გამოშვებებში

თავდაცვისა და სამხედრო საკითხების გაშუქება მედიაშირელკამა ტელემედიაში

ფარული რეკლამა სატელევიზიო მედიაშიჯანმრთელობის საკითხების გაშუქება მედიაში

ბავშვთა საკითხების გაშუქება მედიაში - მონიტორინგის შედეგებირელიგიის კანონის გაშუქება ქართულ მედიაში

სამართლებრივი საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაშირეკლამის მონიტორინგი ქართულ მედიაში

ფოკუს ჯგუფები

ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებული თემების ასახვა მედიაში - 2010, მარტი